Pikopretek

Podrobné informácie o súťaži


Pikopretek

Pikopretek je matematicko-športová súťaž, ktorú organizujeme v Bratislave už od roku 1997. Súťaž je určená pre štvorčlenné tímy z 5.-8. tried základných škôl a príslušných ročníkov OG.

Pikopretek sa pravidelne koná na jar na bratislavskej Železnej studienke, kde družstvá súťažia v matematických, logických a športových úlohách na viacerých stanovištiach umiestnených pozdĺž cca 3km dlhej trasy. O celkovom poradí v každej kategórii rozhoduje jednak čas, v ktorom družstvá prejdú celú trasu, ale aj body za jednotlivé úlohy. Okrem matematických a športových schopností o víťazovi často rozhoduje nasadenie a tímová spolupráca, ktoré sú dôležitými faktormi pre zvládnutie niektorých úloh.

Súťažné úlohy sú každoročne zasadené do iného príbehu, ktorý slúži na motiváciu a spestrenie súťaže. V posledných ročníkoch sa do Pikopreteku zapája okolo 120 družstiev, ktorým pripravuje stanovištia vyše 50 dobrovoľníkov.

S prípadnými otázkami a nejasnosťami nás, prosím, kontaktujte na [email protected].

competition feature image

Mohlo by vás zaujimať....