Pikopretek

Najbližšie sa uskutoční Online Pikopretek, dňa 12.05.2021. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

 

Pikopretek je matematicko-športová súťaž, ktorú organizujeme v Bratislave už od roku 1997. Súťaž je určená pre štvorčlenné tímy z 5.-8. tried základných škôl a príslušných ročníkov OG.

Tohtoročný 21. ročník Pikopreteku sa uskutoční na Železnej studienke v Bratislave 25. apríla 2019. Informácie o tomto ročníku a prihlášku nájdete tu.

DSC_0459

Pikopretek sa pravidelne koná na jar na bratislavskej Železnej studienke, kde družstvá súťažia v matematických, logických a športových úlohách na viacerých stanovištiach umiestnených pozdĺž cca 3km dlhej trasy. O celkovom poradí v každej kategórii rozhoduje jednak čas, v ktorom družstvá prejdú celú trasu, ale aj body za jednotlivé úlohy. Okrem matematických a športových schopností o víťazovi často rozhoduje nasadenie a tímová spolupráca, ktoré sú dôležitými faktormi pre zvládnutie niektorých úloh.

DSC_0367

Súťažné úlohy sú každoročne zasadené do iného príbehu, ktorý slúži na motiváciu a spestrenie súťaže. V posledných ročníkoch sa do Pikopreteku zapája okolo 120 družstiev, ktorým pripravuje stanovištia vyše 50 dobrovoľníkov.