ATTOMAT

Attomat je online individuálna matematická súťaž. Súťaž je určená hlavne pre žiakov na II. stupni ZŠ, resp. Prímu až Kvartu OG. Pripravujeme aj kategóriu OPEN, ktorá je určená pre každého, kto rád rieši zaujímavé matematické úlohy.

Prinášame výsledkové listiny, zadania aj vzorové riešenia zo súťaže Matboj – Attomat 4.:)

Výsledkové listiny:
Pre 5. ročník na ZŠ.
Pre 6. ročník na ZŠ a Prímu na OG.
Pre 7. ročník na ZŠ a Sekundu na OG.
Pre 8. ročník na ZŠ a Terciu na OG.
Pre 9. ročník na ZŠ a Kvartu na OG.
Pre kategóriu OPEN.

Zadania:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v slovenčine.
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v češtine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v slovenčine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v češtine.

Vzorové riešenia:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v slovenčine.
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v češtine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v slovenčine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v češtine.


Ak máš nejaké otázky a nejasnosti, tak nás neváhaj kontaktovať na adrese attomat@p-mat.sk alebo na telefónnom čísle 0902 433 734 (Katarína Marčeková).

Ak Ťa zaujíma, ako vyzerali ATTOMAT 1, ATTOMAT 2 alebo ATTOMAT 3 tak tu nájdeš zadania, vzorové riešenia aj výsledkové listiny.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácií na www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk či www.minedu.gov.sk.
Držíme palce v súťaži!