Podporte nás 2% dane!

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať 2% svojich daní našej neziskovej organizácii. Získané prostriedky použijeme na zlepšovanie kvality našich seminárov a rozvoj nových aktivít pre deti.

Ako na to?

Ak ste zamestnanec, ktorému daňové priznanie podáva zamestnávateľ
 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane - to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3 €).
 3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Tlačivo s predvyplnenými údajmi P-MATu si môžete otvoriť ako editovateľné PDF.
 4. Obe tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Ak ste v minulom roku vykonávali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, priložte ešte naviac k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.
Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama
 1. Najneskôr do 31. marca 2024 si vyplňte elektronické daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, tak priložte vyplnené potvrdenie) z Vašej dane - to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3 €).
 3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi: P-MAT, n.o., nezisková organizácia, Ambroseho 2, 851 02 Bratislava, IČO: 31820832.
 4. Nezabudnite do 31. marca 2024 zaplatiť daň z príjmov.
Ak ste právnická osoba
 1. Vyplňte si elektronické daňové priznanie.

 2. Vypočítajte si 1% (2%) z Vašej dane - to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 8 €).

  • Ak ste v roku 2023, príp. do 31. marca 2024 NEDAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať iba 1% z dane.
  • Ak ste v roku 2023, príp. do 31. marca 2024 DAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať 2% z dane.
 3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi: P-MAT, n.o., nezisková organizácia, Ambroseho 2, 851 02 Bratislava, IČO: 31820832.

 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

 5. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu a prejavenú dôveru. Ak sa Vám naše aktivity páčia, budeme radi, ak nám pomôžete šíriť informácie medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi, alebo nás podporíte finančne.

Ďakujeme!