Matematický expres – MatX

vyber_0030

Pikomat a Pikofyz

Strukturovany dialog

Štruktúrovaný dialóg

Matematický expres – MatX

15. 2. 2017 prebehne už tretí ročník internetovej tímovej matematickej súťaže Matematický expres. Táto súťaž je určená pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií. Štvorčlenné tímy žiakov si pri nej zmerajú sily pri počítaní matematických úloh s žiakmi z celého Slovenska a Česka. Súťaž robí atraktívnou [...]

Pikomat a Pikofyz

vyber_0030

Pikomat a Pikofyz patria medzi korešpondenčné semináre – zvláštnu kategóriu súťaží, v ktorých sa nehodnotia len správne odpovede, ale aj postup riešenia. Sú určené pre talentovaných žiakov druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Ako už názov napovedá, Pikomat je matematická súťaž a Pikofyz fyzikálna. Obe však vychádzajú [...]

Festival Fyzikálnych Filmov

FFF logo

Festival Fyzikálnych Filmov je tvorivá súťaž tímov alebo jednotlivcov, žiakov základných a stredných škôl. Cieľom tohto projektu je zvýšiť záujem detí o fyziku a príbuzné vedné odbory a zatraktívniť nadobúdanie a prezentovanie fyzikálnych poznatkov pre žiakov. Ďalším cieľom je vytvorenie sady fyzikálnych videí, ktoré budú môcť využívať učitelia pri svojom [...]

Pikopretek

Pikopretek

Pikopretek je matematicko-športová súťaž, ktorú organizujeme v Bratislave už od roku 1997. Súťaž je určená pre štvorčlenné tímy z 5.-8. tried základných škôl a príslušných ročníkov OG. Tohtoročný 18. ročník Pikopreteku sa uskutočnil na Železnej studničke v Bratislave 21. apríla 2016. Informácie o tomto ročníku a prihlášku nájdete tu. Výsledky Pikopreteku [...]