Pikopretek

Výsledky Pikopreteku 2016

Strukturovany dialog

Štruktúrovaný dialóg

FFF logo

Festival Fyzikálnych Filmov

Výsledky Pikopreteku 2016

Pikopretek

Vo štvrtok, 21. apríla 2016, sa na Železnej studničke odohral 18. ročník Pikopreteku. 121 družstiev v 4 kategóriách sa popasovalo s hľadaním vakcíny pre choré zvieratká v ZOO. Ak ste zvedaví na to, ako Pikopretek nakoniec dopadol, môžete sa pozrieť na konečné poradie po kategóriách. Výsledky kategórie 5 Výsledky kategórie [...]

Festival Fyzikálnych Filmov

FFF logo

  Festival Fyzikálnych Filmov je tvorivá súťaž tímov alebo jednotlivcov, žiakov základných a stredných škôl. Cieľom tohto projektu je zvýšiť záujem detí o fyziku a príbuzné vedné odbory a zatraktívniť nadobúdanie a prezentovanie fyzikálnych poznatkov pre žiakov. Ďalším cieľom je vytvorenie sady fyzikálnych videí, ktoré budú môcť využívať učitelia pri [...]

Pikopretek

Pikopretek

Pikopretek je matematicko-športová súťaž, ktorú organizujeme v Bratislave už od roku 1997. Súťaž je určená pre štvorčlenné tímy z 5.-8. tried základných škôl a príslušných ročníkov OG. Tohtoročný 18. ročník Pikopreteku sa uskutočnil na Železnej studničke v Bratislave 21. apríla 2016. Informácie o tomto ročníku a prihlášku nájdete tu. Výsledky Pikopreteku [...]

Pikomat a Pikofyz

vyber_0030

Pikomat a Pikofyz patria medzi korešpondenčné semináre – zvláštnu kategóriu súťaží, v ktorých sa nehodnotia len správne odpovede, ale aj postup riešenia. Sú určené pre talentovaných žiakov druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Ako už názov napovedá, Pikomat je matematická súťaž a Pikofyz fyzikálna. Obe však vychádzajú [...]