Vyučovacia hodina – Online workshop pre učiteľov

Pripravili sme workshop, po ktorom budete mať k dispozícii všetky potrebné informácie, materiály a vedomosti, aby ste našu aktivitu mohli zrealizovať so svojimi žiakmi vy priamo na vyučovaní v škole. V našej aktivite spájame stratégiu, súťaživosť aj tímovú spoluprácu. Zároveň je vhodná pre všetky ročníky druhého stupňa – zabaví piatakov a potrápi deviatakov.

V prípade záujmu, prosím, vyplňte túto prihášku:

VAŠE ÚDAJE

Termíny

Z dôvodu dosiahnutia kvality je počet účastníkov na workshopoch obmedzený. Nižšie vidíte momentálne dostupné termíny. Prihlášky spracuvávame raz denne, takže sa môže stať, že už bude miesto obsadené, aj keď je v tomto zozname ako voľné. V prípade veľkého záujmu vytvoríme nové termíny na ďalšie workshopy. Prosím vyberte si, ktorý z ponúkaných termínov Vám vyhovuje. Ak Vám vyhovujú viaceré, zaškrtnite prosím všetky kedy môžete a my Vám dáme vedieť, do ktorého sme Vás prihlásili.

Doplňujúce údaje pre projekt Ministerstva školstva.

Nasledujúce údaje (rodné čislo, dátum narodenia, znevýhodnenie) zbierame na základe zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z projektu Ministerstva školstva. Overiť si to je možné napríklad v tabuľke schválených žiadostí o NFP. Tieto údaje na iné účely nepoužívame.
Uveďte, prosím, Vaše rodné čislo bez lomítka. V prípade, že tento údaj nechcete uviesť, tak prosím napíšte dôvod.

Spracovanie osobných údajov

Poučenie o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov
Vo výsledkovej listine bude zverejnené meno, priezvisko, kraj a umiestnenie v súťaži.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácií na www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk či www.minedu.gov.sk.