Vyučovacia hodina – Online workshop pre učiteľov

Pripravili sme workshop, po ktorom budete mať k dispozícii všetky potrebné informácie, materiály a vedomosti, aby ste našu aktivitu mohli zrealizovať so svojimi žiakmi vy priamo na vyučovaní v škole. V našej aktivite spájame stratégiu, súťaživosť aj tímovú spoluprácu. Zároveň je vhodná pre všetky ročníky druhého stupňa – zabaví piatakov a potrápi deviatakov.

Ďakujeme za Váš záujem, veľmi si ho vážime. V tomto školskom rok už nie sú v ponuke ďalšie termíny na workshopy. Cez leto sa pokúsime pripraviť ďalšie, aj s novými aktivitami.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácií na www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk či www.minedu.gov.sk.