Výsledky Online Pikopreteku 2021

V stredu 12. mája 2021 sa uskutočnil Online Pikopretek. Išlo o prvú online verziu tejto súťaže, na ktorej sa zúčastnilo vyše 130 tímov z celého Slovenska.

Súťažiaci počas 90 minút prechádzali interaktívnym online prostredím a v ňom riešili zaujímavé logické úlohy.

Kompletnú výsledkovú listinu si môžete stiahnuť tu.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme!

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácií na www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk či www.minedu.gov.sk.