Štruktúrovaný dialóg

Rada mládeže Slovenska s nami pri príležitosti predsedníctva Slovenska v rade Európskej Únie natočila videá na tému dobrovoľníctva a rozvíjanie detského potenciálu. V rámci projektu Štruktúrovaný dialóg sa na video za myšlienku P-MATu a o hodnotách, svojich skúsenostiach a aktivitách vyjadrili Miška a Marry:

Štruktúrovaný dialóg – Miška
Štruktúrovaný dialóg – Marry

strukturovany-dialog

Témou slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti mládeže je „talent“. Slovensko bude klásť dôraz na význam odhaľovania a rozvíjania nadania mladých ľudí. Dôležitou požiadavkou v tejto oblasti je, aby aktivity prístupné pre mládež reagovali na jej aktuálne problémy a potreby. To znamená nielen dôraz na formálne vzdelávanie, ale hlavne na vytvorenie funkčného neformálneho vzdelávacieho prostredia, ktoré bude podporovať kreativitu a rôznorodé schopnosti.

Viac sa o štruktúrovanom dialógu môžete dozvedieť v tlačovej správe Rady mládeže Slovenska.