Zborník príspevkov ... 2006

Domov

Obálka
Tiráž
Obsah

Recenzované príspevky:
Katarína Bachratá: Lineárna regresia, Fourierova transformácia, PCA - aké jednoduché!
Hynek Bachratý: Aristarchos, alebo ako je veľký vesmír (Rozprávanie o starogréckej astronómii a matematike v nej)
Hynek Bachratý: Nekonečný sad pána Gardnera (Od mrežových bodov k prvočíslam, Euklidovmu algoritmu a iracionálnym číslam)
Milan Hejný: Nestandardní matematická prostředí pro děti 5-7leté
Antonín Jančařík, Kateřina Jančaříková: Počítat nebo nepočítat na prstech
Martin Klimo: Čo z matematiky učiť pre IKT?
Martin Kollár: Grafický kalkulátor – nový nástroj pre učiteľa
Miroslava Konrádová: Projekty z deskriptívnej geometrie na gymnáziu.
Miroslava Konrádová, Ľubomír Konrád: Sú ALTERNATÍVNY UČEBNÝ PLÁN a KREDITOVÝ SYSTÉM krokom k zvýšeniu úrovne absolventov našich škôl?
Ivan Kupka: The king metric (Theorizing can be sometimes easier than dealing with expressions)
Marta Mlynarčíková: Fibonacciho postupnosť a zlatý rez
Jarmila Ranošová: Finanční a pojistná matematika ve škole
Janka Ruppeldtová : Rozostrenosť sémantického významu čísla v slovných úlohách
Naďa Stehlíková: Kultura vyučování matematice a využití úloh
Renáta Sýkorová: Dve úlohy
Beáta Vavrinčíková: Konštrukcie v obmedzenej nákresni

Nerecenzované príspevky:
Jana Kopfová: M. C. Escher
Ivan Kupka: Štúdium jazykov, nové médiá a piesne.
Renáta Sýkorová: Botanická expedícia za orchideami
Mária Ždímalová: Poznávame zmysly a zmyslami

Zadná obálka