Zborník príspevkov ... 2005

Domov

Obsah

Úvod

Recenzované príspevky
Bachratá: Pohľad učiteľa na prenos reči

Bachratý: Štyri nepravdepodobné príbehy

Hejný: Rozmanitost řešení žáků jako diagnostický nástroj edukačního stylu

Hejný, Jirotková: Krychlová tělesa

Jančaříková, Jančařík: Šnečí závody - příklad interdisciplinárního projektu

Krajčiová: Odhady a nekonečno

Kupka: Hausdorff distance between sets

Kupková E.: Radians at highschools

Tichá, Hošpesová: Společná reflexe, cesta ke zdokonalování kompetencí učitele

Vavrinčíková: Ako mi počítač pomohol pri výuke funkcií

Vodičková: O (ne)užitočnosti rovníc, alebo veľa kuchárov presolí polievku

Zelmanová: Analýza úspešnosti testu z matematiky MAB 2005


Nerecenzované príspevky
Mlynarčíková: Skladanie papierových mnohostenov

Zoznam aktivít nie len pre deti

Kupková Ľ.: Divadlo

Môťovská: Labyrint

Môťovská: Thai masáž

Polachovci: Pingpong

Polachovci: Piškvorky

Polachovci: Servítková technika

Polachovci: Tímovka (na doktora)

Sýkora: Moje stretnutia s Karlom Krylom