Zborník príspevkov ... 2004

Domov

Obsah

Hynek Bachratý: Matematika biliardu pre všetkých

Hynek Bachratý: O cykloide, najkrajšej krivke na svete

Peter Bero, Zuzana Berová: 10 rokov po...

Róbert Hajduk: Združenie STROM

Milan Hejný, Jana Kratochvílová: Klasifikace jako kognitivní funkce

Ludovít Hrdina: O koncepčnej práci v oblasti výchovy a vzdelávania základných a stredných škôl

Katerina Jančaříková, Antonín Jančařík: Tropické ovoce – príklad interdisciplinárního projektu

Miroslava Konrádová: Archymedovské mnohosteny veselo i vážne

Ivan Kupka: Nekonečne veľké čísla nie sú nekonečne veľké

Marta Mlynarčíková: Powerpoint vo vyučovaní matematiky

Ivana Rybárová: Pracovné listy s využitím matematického softvéru v učive o funkciách

Naďa Stehlíková: Řešení multiplikativních rovnic v konečné aritmetické struktuře

Nada Stehlíková: Využití programu Cabri pro zjišťování vlastností osových afinit

Juraj Suchánek: Filantropia pomáha vede, alebo niečo o korešpondenčných seminároch

Renáta Sýkorová: Využitie štatistických metód pri štúdiu populácie európskych orchideí

Beáta Vavrinčíková: Matematický kalendár 2004

Oľga Zelmanová: Výber z analýzy položiek testu z matematiky MAA 2004 GS NKMS príloha

Ján Žabka: Feuersteinov kurz inštrumentálneho obohacovania - dokončenie

Mária Ždímalová: Netradičný prístup k vyučovaniu matematiky

Peter Bero: Hudbný večer

Erika Kupková: Krokodília rieka

Markéta Lukáčová: Škrobové papíry

Marta Mlynarčíková: Hviezdičky