Letná škola vyučovania matematiky Pytagoras

Ako na zborník príspevkov 2009

Zborník príspevkov 2007

Zborník príspevkov 2006

Zborník príspevkov 2005

Zborník príspevkov 2004

Zborník príspevkov 2003

Zborník príspevkov 2002

Zborník príspevkov 2001

Fotky

Na Letnú školu z teórie vyučovania matematiky Pytagoras sa môžete prihlásiť na stránke www.indicia.sk.