Dve percentá

Podporte nás 2% dane!

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať 2% svojich daní našej neziskovej organizácii. Získané prostriedky použijeme na zlepšovanie kvality našich seminárov a rozvoj nových aktivít pre deti.

Ako na to?

+ Ak ste zamestnanec, ktorému daňové priznanie podáva zamestnávateľ

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3 €).
 3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Tlačivo s predvyplnenými údajmi P-MATu si môžete otvoriť ako editovateľné PDF.
 4. Obe tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2021 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Ak ste v minulom roku vykonávali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, priložte ešte naviac k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

+ Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

 1. Najneskôr do 31. marca 2021 si vyplňte elektronické daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, tak priložte vyplnené potvrdenie) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3 €).
 3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi: P-MAT, n.o., nezisková organizácia, Ambroseho 2, 851 02 Bratislava, IČO: 31820832.
 4. Nezabudnite do 31. marca 2021 zaplatiť daň z príjmov.

+ Ak ste právnická osoba

 1. Vyplňte si elektronické daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si 1% (2%) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 8 €).
  1. Ak ste v roku 2020, príp. do 31.3.2021 NEDAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať iba 1% z dane.
  2. Ak ste v roku 2020, príp. do 31.3.2021 DAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať 2% z dane.
 3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi:P-MAT, n.o., nezisková organizácia, Ambroseho 2, 851 02 Bratislava, IČO: 31820832.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2021 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.
 5. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

 

Ďakujeme Vám za Vašu podporu a prejavenú dôveru. Ak sa Vám naše aktivity páčia, budeme radi, ak nám pomôžete šíriť informácie medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi, alebo nás podporíte finančne.

Ďakujeme!