Pikopretek 2019

 

21. ročník bratislavskej matematicko – športovej súťaže PIKOPRETEK sa uskutoční vo štvrtok, 25. apríla 2019 Družstvá zo škôl bratislavského kraja si zmerajú svoje fyzické i mentálne sily.

Deti budú plniť zaujímavé matematické, logické a športové úlohy na rôznych stanovištiach v prírode na Železnej studienke v Bratislave, prechádzajúc pritom zaujímavým príbehom ako hlavní hrdinovia. Tri družstvá v každej kategórii, ktoré najrýchlejšie a najlepšie splnia úlohy na stanovištiach, odmeníme vecnými cenami. Pretekať budú družstvá v štyroch kategóriách:

  • 5 (pre žiakov 5. ročníka ZŠ),
  • 6 (pre žiakov 6. ročníka ZŠ a prímy OG),
  • 7 (pre žiakov 7. ročníka ZŠ a sekundy OG),
  • 8 (pre žiakov 8. ročníka ZŠ a tercie OG).

Výška účastníckeho poplatku je uvedená v organizačných pokynoch. Každá škola môže do jednej kategórie prihlásiť najviac dve družstvá, ale celkový počet družstiev z jednej školy nesmie byť väčší ako šesť.

 
 

Stiahnite si pozvánku a organizačné pokyny o konaní Pikopreteku. Prihlásiť sa je možné na stránke s prihláškou.