Pikopretek 2018

 

20. ročník bratislavskej matematicko – športovej súťaže PIKOPRETEK sa uskutoční vo štvrtok, 26. apríla 2018 v náhradnom termíme 10. mája 2018.     Družstvá zo škôl bratislavského kraja si zmerajú svoje fyzické i mentálne sily.

Deti budú plniť zaujímavé matematické, logické a športové úlohy na rôznych stanovištiach v prírode na Železnej studienke v Bratislave, prechádzajúc pritom zaujímavým príbehom ako hlavní hrdinovia. Tri družstvá v každej kategórii, ktoré najrýchlejšie a najlepšie splnia úlohy na stanovištiach, odmeníme vecnými cenami. Pretekať budú družstvá v štyroch kategóriách:

  • 5 (pre žiakov 5. ročníka ZŠ),
  • 6 (pre žiakov 6. ročníka ZŠ a prímy OG),
  • 7 (pre žiakov 7. ročníka ZŠ a sekundy OG),
  • 8 (pre žiakov 8. ročníka ZŠ a tercie OG).

Účastnícky poplatok je 15 EUR za každé súťažné družstvo. Každá škola môže na Pikopretek prihlásiť najviac jedno družstvo v každej kategórii. Stiahnite si pozvánku a organizačné pokyny o konaní Pikopreteku.

Prihlasovanie je ukončené, kapacita už bola naplnená.

 

Pikopretek je podporený z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

logoBA_1 colour