Partneri

P-MAT, n. o., bol úspešný vo výzve Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, v podaní projektu s názvom: Zlepšovanie študijných výsledkov žiakov v matematike a fyzike. Tento projekt budeme realizovať v termíne od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2022. Celkové náklady na realizáciu projektu boli schválené vo výške 199 993,25 €.

Viac informácií na www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk či www.minedu.gov.sk.

Európska Únia

robimeit