Ochrana osobných údajov

Pri organizovaní našich aktivít prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi. Na týchto stránkach sa dozviete, ako a prečo Vaše osobné údaje spracovávame, aké práva nám aj vám z toho vyplývajú, a kam sa obrátiť v prípade otázok.

Keďže dôvody a postupy sú pri rôznych našich aktivitách rôzne, rozdelili sme tieto informácie do sekcií podľa aktivity, ktorej sa spracovanie osobných údajov týka.

Pikomat a Pikofyz – korešpondenčná časť

Pobytové akcie

Matboj, Pikopretek, MatX

Festival fyzikálnych filmov

Informačné e-maily (newsletter).