Alumni

Klub Alumni neziskovej organizácie P-MAT má za cieľ vybudovať komunitu bývalých riešiteľov seminárov Pikomat a Pikofyz a účastníkov ďalších našich aktivít, ktorí majú dlhodobý záujem na podpore talentovanej mládeže a popularizácii vedy prostredníctvom mimoškolských aktivít.

Seminár Pikomat má za sebou už skoro 35-ročnú históriu a seminár Pikofyz funguje už 19 rokov. Časť svojej mladosti v nej prežili mnohí dnes už významní a úspešní ľudia. Niektorí sa uplatnili vo vede, iní v podnikaní, v školstve alebo v iných oblastiach. Veríme, že i vďaka skúsenostiam nadobudnutým počas sústredení Pikomatu a Pikofyzu sa sformovali na osobnosti, ktorými dnes sú. Podľa nášho prieskumu mala účasť alebo organizácia sústredení významný podiel na formovaní osobného a profesionálneho smerovania účastníkov a značne ovplyvnila aj ich osobné vzťahy.

Dúfame, že sa medzi bývalými riešiteľmi nájdu aj takí, ktorí budú považovať za zmysluplné, aby tieto a podobné aktivity pretrvali aj pre dnešnú generáciu a podporia nás svojimi cennými skúsenosťami, finančne, mediálne alebo svojimi nápadmi na zlepšenie našich aktivít.

V prípade, že máte záujem sa stať členom Alumni, vyplňe prosím dotazník nižšie.

Alumni klub nájdete aj na Facebooku.