Jesenný matboj 2018

Aj tento rok opäť v spolupráci s Občianskym združením Mladý Génius (organizátorom korešpondenčného seminára Riešky) organizujeme bratislavský JESENNÝ MATBOJ 2018 pre žiakov piatych až deviatych ročníkov ZŠ a prímy až kvarty osemročných gymnázií z bratislavského kraja.

Súťaží sa v oddelených termínoch pre STARŠÍCH (8. a 9. ročník ZŠ, tercia a kvarta OG) a MLADŠÍCH (5. – 7. ročník ZŠ, príma a sekunda OG). Vyhodnotenie aj ocenenie víťazov bude zvlášť pre každý ročník. Vecnými cenami budú odmenené družstvá, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach v každom ročníku.

Termín súťaže pre STARŠÍCH je piatok 19. októbra 2018 a pre MLADŠÍCH 9. novembra 2018. Ak máte záujem prihlásiť družstvá z Vašej školy, vyplňte, prosím, prihlášku (nižšie na tejto stránke) najneskôr do 5. 10. 2018. Termín platí pre obe súťaže, no v prípade naplnenia kapacity sa prihlasovanie môže skončiť aj skôr.

Miesto konania: Univerzitné pastoračné centrum (UPeCe) v Bratislave, v Mlynskej doline (konečná autobusov č. 31 a 39)
Začiatok prezentácie družstiev: 8:30 hod. na mieste konania
Priebeh súťaže: 9:00 – 11:00 hod.
Vyhlásenie výsledkov súťaže: cca. 12:00 hod.
Povinné vybavenie pre súťažiacich: pero a papier
Účastnícky poplatok: 16 € za každé družstvo
Bankové spojenie: IBAN: SK161100000000262117 6702 vedený v Tatra banke, variabilný symbol bude pridelený automaticky po prijatí internetovej prihlášky

V prípade otázok nás prosím kontaktuje na emailovej adrese
miska.zdimalova@gmail.com alebo na telefónnom čísle
0905 178 937 (Michaela Ždímalová).

Tešíme sa na Vás!

 

Prihlasovanie kategórie MLADŠÍCH bolo z dôvodu naplnenia kapacity ukončené.

 

Prihlasovanie kategórie MLADŠÍCH bolo z dôvodu naplnenia kapacity ukončené.