Festival Fyzikálnych Filmov

FFF logo

Festival Fyzikálnych Filmov je tvorivá súťaž tímov alebo jednotlivcov, žiakov základných a stredných škôl. Cieľom tohto projektu je zvýšiť záujem detí o fyziku a príbuzné vedné odbory a zatraktívniť nadobúdanie a prezentovanie fyzikálnych poznatkov pre žiakov. Ďalším cieľom je vytvorenie sady fyzikálnych videí, ktoré budú môcť využívať učitelia pri svojom vyučovaní, ale aj žiaci, ktorým bude takto fyzika prezentovaná ich rovesníkmi.

Pre koho je festival určený

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, aj tvorivé kolektívy žiakov základných a stredných škôl. Pritom kolektívy nie sú viazané na školu, môžu to byť členovia záujmových krúžkov, centier voľného času, alebo proste kamaráti z ulice, aby sa im dobre spolupracovalo a prezentovali nám ich jedinečný pohľad na fyziku.

Záverečné premietanie súťažných videí bude prístupné pre školské kolektívy aj širokú verejnosť.

Natáčanie súťažných filmov

Úlohou súťažiacich je natočiť krátke video v rozsahu 1-7 minút, ktoré zaujímavo prezentuje ich pohľad na vybraný fyzikálny jav, fenomén, teóriu, osobnosť,… Forme a kreativite sa medze nekladú, filmy môžu byť hrané, animované, dokumentárne… Tvorivé tímy pracujú samostatne, ale samozrejme môžu pri natáčaní filmov využívať informácie z literatúry a internetu, ale aj odborné vedenie učiteľa, vedúceho krúžku a  našich dobrovoľníkov.

Výsledné filmy tak budú prezentovať fyziku očami a výrazovými prostredkami žiakov samotných.

Festival

Vyvrcholením súťaže bude podujatie, súčasťou ktorého bude verejné premietanie filmov, vyhodnotienie súťaže a ocenenie víťazov, o ktorých rozhodne odborná porota.

Viac informácií o projekte sa dozviete na stránkach festivalu www.fyzikalnefilmy.sk.