VYUČOVACIA HODINA S P-MATOM

Chcete podporiť záujem Vašich žiakov o matematiku? Chápeme, že počas dištančného vyučovania je to náročné a vôbec sa nedivíme, ak Vám už dochádzajú nápady. My pre Vás ešte jeden máme.

Pripravili sme si aktivitu na jednu vyučovaciu hodinu. Počas nej sa Vaši žiaci pozrú na matematiku z hravej stránky. Navyše si ponamáhajú svoje logické myslenie, natrénujú formulovanie stratégií, vyskúšajú si tímovú spoluprácu a popritom si svoje vedomostí upevnia a niečo nové sa naučia. Veríme, že u mnohých žiakov počas týchto aktivít nastane tzv. “Aha moment”, vďaka ktorému zažijú radosť z objavovania a tým sa zlepší ich subjektívny vzťah k matematike.

Ako to bude prebiehať?
V čase Vašej vyučovacej hodiny sa na dohodnutom videohovore stretnú s Vami a Vašimi žiakmi aj naši skúsení lektori, ktorí budú viesť celú vyučovaciu hodinu.
Na záver sa môžu žiaci tešiť na prehľad aktivít a súťaží, do ktorých sa aktuálne môžu zapojiť a nebude chýbať ani drobná súťaž vytvorená špeciálne pre nich.

Ako môžem moju triedu prihlásiť a čo budem ešte potrebovať?
Vyplňte prihlášku nižšie a vyberte z termínov, ktorý by Vám vyhovoval. Ak Vám vyhovuje viac termínov, označte ich prosím viac.

Keďže sme túto aktivitu pripravili aj vďaka projektu z MŠVVaŠ SR, budeme od Vás potrebovať osobné údaje Vašich žiakov a z tejto vyučovacej hodiny vytvoríme videozáznam. Ten nebudeme nikde zverejňovať a bude použitý iba ako kontrolný materiál pre účely projektu. Viac informácií Vám zašleme po dohodnutí si termínu.

Čo s Vyučovacou hodinou ak pôjdu žiaci opäť do škôl?
Uvedomujeme si, že sa mnohí registrujete na termíny dosť vopred a teda si nie ste istí, či sa budú žiaci stále učiť z domu. Máme pocit, že koncept, keď sú žiaci v škole a my cez videohovor nie je vhodný.
Nebojte sa ale prihlásiť. Keď zistíte, že v čase Vašej dohodnutej hodiny už budete v škole, dáte nám o tom čím skôr vedieť a my Váš termín zrušíme a ponúkne prípadne inej triede (je možné, že to v rôznych regiónoch bude inak).

Ak máte nejaké otázky a nejasnosti, tak nás neváhajte kontaktovať na adrese michaela.dlugosova@p-mat.sk

Voľné termíny (aktualizované raz denne):

  • 20.4.2021
  • 21.4.2021
  • 23.4.2021
  • 27.4.2021
  • 28.4.2021
  • 30.4.2021
  • 4.5.2021
  • 5.5.2021
  • 7.5.2021

Ďakujeme Vám za Váš obrovský záujem, veľmi nás teší. Momentálne žiaľ nie je v našich silách Vám ponúknuť ďalšie termíny, keďže by boli viac ako mesiac vopred. Ak nám necháte na Vás kontakt, budeme Vás prednostne informovať hneď ako vypíšeme nové termíny.

Zadajte prosím Vašu emailovú adresu, na ktorú Vám zašleme informáciu o nových dostupných termínoch. Poučenie o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov

Prihlasovací formulár:

Škola

V tejto sekcii, prosím, vyplňte základné údaje o Vašej škole.

Kontaktná osoba

V tekto sekcii, prosím, vyplňte údaje Vás ako pani učiteľky, pána učiteľa.

Prihlasované triedy

V tejto sekcii, prosím, vyplňte, ktoré Vaše triedy chcete zapojiť do Vyučovacej hodiny matematiky s P-MATom. Z kapacitných dôvodov môžete prihlásiť maximálne tri triedy. Ak máte záujem prihlásiť viac tried, dajte nám o tom vedieť v Poznámke na konci tohto formulára.

Trieda I

Uveďte, prosím, názov triedy, ktorú chcete do aktivity zapojiť (napr. 7.B)
Z dátumov, ktoré sú zobrazené vyššie na stránke, si vyberte, ktoré by Vám vyhovovali a k jednotlivým dňom uveďte v akom čase máte s danou triedou hodinu matematiky (napr 30.3. 10:30-11:15). Keďže zoznam voľných termínov aktualizujeme raz denne, pokiaľ je to možné, vyberte prosím aspoň dve možnosti. Zvýšite tým šancu, že pre Vás nájdeme vhodný termín. Môžete uviesť Vašu preferenciu.

Trieda II

Uveďte, prosím, názov triedy, ktorú chcete do aktivity zapojiť (napr. 7.B)
Z dátumov, ktoré sú zobrazené vyššie na stránke, si vyberte, ktoré by Vám vyhovovali a k jednotlivým dňom uveďte v akom čase máte s danou triedou hodinu matematiky (napr 30.3. 10:30-11:15).

Trieda III

Uveďte, prosím, názov triedy, ktorú chcete do aktivity zapojiť (napr. 7.B)
Z dátumov, ktoré sú zobrazené vyššie na stránke, si vyberte, ktoré by Vám vyhovovali a k jednotlivým dňom uveďte v akom čase máte s danou triedou hodinu matematiky (napr 30.3. 10:30-11:15).
Uveďte, prosím, špecifiká prihlasovaných tried, o ktorých by sme podľa Vás mali vopred vedieť (napr. integrovaní žiaci, extrémne nekomunikatívni žiaci, veľa hyperaktívnych žiakov apod.).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácií na www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk či www.minedu.gov.sk.