Pikomat a Pikofyz

Pikomat a Pikofyz patria medzi korešpondenčné semináre – zvláštnu kategóriu súťaží, v ktorých sa nehodnotia len správne odpovede, ale aj postup riešenia. Sú určené pre talentovaných žiakov druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Ako už názov napovedá, Pikomat je matematická súťaž a Pikofyz fyzikálna. Obe však vychádzajú z tých istých princípov a sledujú tie isté ciele.

Korešpondenčné semináre Pikomat a Pikofyz majú počas školského roka 4-6 sérií úloh, z rôznych oblastí matematiky a fyziky, ktoré sú zasadené v reálnom, resp. príbehovom kontexte. Úlohy sú koncipované tak, aby pri ich riešení mohli žiaci sami objaviť nové poznatky, postupy a súvislosti, teda sú mierne nad rámec školského učiva.

Žiaci majú na riešenie jednej série úloh spravidla okolo 3 týždňov. Svoje riešenia nám posielajú poštou alebo cez internetový portál príslušnej súťaže (www.pikomat.sk a www.pikofyz.sk). Naši dobrovoľníci riešenia detí ohodnotia bodmi, ktoré určujú poradie v súťaži, ale aj slovnými komentármi, v ktorých je kladený dôraz na osobný prístup k riešiteľovi – opravovateľ vyzdvihne riešiteľove dobré nápady, upozorní na chyby a tieto chyby aj riešiteľovi vysvetlí.

Tento model súťaže umožňuje rozvíjať niektoré osobnostné črty a kľúčové kompetencie žiakov – schopnosť samostatne pracovať a plánovať si prácu, schopnosť kreatívne myslieť a hľadať riešenia, argumentačné zručnosti, a v neposlednom rade buduje aj pozitívny vzťah k prírodným vedám.

Sústredenia

Vyvrcholením súťaží Pikomat a Pikofyz sú sústredenia najúspešnejších riešiteľov v zime a v lete, ktorých sa zúčastňuje okolo 30 najúspešnejších detí zo súťaže, pre ktoré naši dobrovoľníci pripravia pestrý odborný aj zábavný program. Okrem toho sú počas roka organizované Kockaté Víkendy – víkendové minisústredenia, na ktoré môžu ísť riešitelia aj s kamarátmi, a je pre nich pripravený podobný program ako na sústredení.

Účasť v seminároch je bezplatná a zo sústredení si účastníci platia len časť nákladov. V súčasnosti sa snažíme o udržateľný model financovania prostredníctvom individuálnych a firemných darov.

infografika_deti1