Archív

ATTOMAT 6 – 18. 2. 2021

Výsledkové listiny:
Pre 5. ročník na ZŠ.
Pre 6. ročník na ZŠ a Prímu na OG.
Pre 7. ročník na ZŠ a Sekundu na OG.
Pre 8. ročník na ZŠ a Terciu na OG.
Pre 9. ročník na ZŠ a Kvartu na OG.
Pre kategóriu OPEN.

Zadania:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN.

Vzorové riešenia:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN.

ATTOMAT 5 – 27. 11. 2020

Výsledkové listiny:
Pre 5. ročník na ZŠ.
Pre 6. ročník na ZŠ a Prímu na OG.
Pre 7. ročník na ZŠ a Sekundu na OG.
Pre 8. ročník na ZŠ a Terciu na OG.
Pre 9. ročník na ZŠ a Kvartu na OG.
Pre kategóriu OPEN.

Zadania:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN.

Vzorové riešenia:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN.

ATTOMAT 4 – 17. 9. 2020

Výsledkové listiny:
Pre 5. ročník na ZŠ.
Pre 6. ročník na ZŠ a Prímu na OG.
Pre 7. ročník na ZŠ a Sekundu na OG.
Pre 8. ročník na ZŠ a Terciu na OG.
Pre 9. ročník na ZŠ a Kvartu na OG.
Pre kategóriu OPEN.

Zadania:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v slovenčine.
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v češtine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v slovenčine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v češtine.

Vzorové riešenia:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v slovenčine.
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v češtine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v slovenčine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v češtine.

ATTOMAT 3 – 25. 6. 2020

Výsledkové listiny:
Pre 5. ročník na ZŠ.
Pre 6. ročník na ZŠ a Prímu na OG.
Pre 7. ročník na ZŠ a Sekundu na OG.
Pre 8. ročník na ZŠ a Terciu na OG.
Pre 9. ročník na ZŠ a Kvartu na OG.
Pre kategóriu OPEN.

Zadania:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v slovenčine.
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v češtine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v slovenčine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v češtine.

Vzorové riešenia:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v slovenčine.
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v češtine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v slovenčine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v češtine.

ATTOMAT 2 – 21. 5. 2020

Výsledkové listiny:
Pre 5. ročník na ZŠ.
Pre 6. ročník na ZŠ a Prímu na OG.
Pre 7. ročník na ZŠ a Sekundu na OG.
Pre 8. ročník na ZŠ a Terciu na OG.
Pre 9. ročník na ZŠ a Kvartu na OG.
Pre kategóriu OPEN.

Zadania:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v slovenčine.
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v češtine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v slovenčine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v češtine.

Vzorové riešenia:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v slovenčine.
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v češtine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v slovenčine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v češtine.

ATTOMAT 1 – 16. 4. 2020

Výsledkové listiny:
Pre 5. ročník na ZŠ.
Pre 6. ročník na ZŠ a Prímu na OG.
Pre 7. ročník na ZŠ a Sekundu na OG.
Pre 8. ročník na ZŠ a Terciu na OG.
Pre 9. ročník na ZŠ a Kvartu na OG.
Pre kategóriu OPEN.

Zadania:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v slovenčine.
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v češtine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v slovenčine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v češtine.

Vzorové riešenia:
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v slovenčine.
Pre 5., 6. ročník ZŠ a Prímu v češtine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v slovenčine.
Pre 7. – 9. ročník ZŠ, Sekundu – Kvartu OG a kategóriu OPEN v češtine.