Delfín

Prírodovedný seminár Delfín je medzipredmetová prírodovedná súťaž pre žiakov základných škôl (7.-9. ročník) a osemročných gymnázií (sekunda-kvarta). Cieľom seminára Delfín je poskytnúť žiakom úlohy, ktoré rozvíjajú ich všeobecný rozhľad v prírodných vedách a umožniť im porovnať si svoje vedomosti v týchto oblastiach s rovesníkmi z celého Slovenska.

Počas školského roka riešia žiaci 5 sérií po 5 úloh, pričom série sú zostavené s dôrazom na prepojenie jednotlivých prírodných vied. Žiaci odosielajú len odpovede na otázky (výsledky), ktoré sa hodnotia. Na konci súťaže sú najúspešnejší riešitelia odmenení hodnotnými vecnými cenami (napr. mikroskopy, fotoaparáty, knihy,…).

Žiaci sa do Delfína prihlasujú a úlohy riešia cez internetový portál súťaže www.seminardelfin.sk. Účasť v súťaži je bezplatná.

Táto súťaž bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0353-09.
Prírodovedný seminár Delfín ukončil svoju činnosť v auguste 2013.