Výsledky Jesenného Matboja OG 2016

V piatok 21. októbra sa v UPeCe v bratislavskej Mlynskej doline odohral Matboj pre osemročné gymnáziá.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom samozrejme gratulujeme!

 

Príma

1. miesto: Gymnázium Grösslingová (Filip Prutkay, Matúš Ševček, Michal Cibulka, Jakub Lubušký)

2. miesto: Spojená škola ZŠ a G Tilgnerova (Lukáš Pekarčík, Tomáš Januška, Agáta Škrablenová, Ivan Sivák)

3. miesto: Spojená škola Novohradská (Barbora Čierniková, Miroslava Kaliňáková, Gregor Kriváň, Dávid Pätoprstý)

 

Sekunda

1. miesto: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (Marek Mojžiš, Filip Semančík, Ondřej Špaňár, Robert Červenka)

2. miesto: Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním Cenada (Andrej Ďurďa, Peter Steltenpohl, Jakub Šošovička, Jakub Sokolovský)

3. miesto: Gymnázium Grösslingová (Tomáš Miklošovič, Viktor Imrišek, Tereza Vranová, Martin Belluš)