Výsledky Matboja 2017

V piatok 27. októbra sa v UPeCe v bratislavskej Mlynskej doline odohral Matboj starších a 10. novembra sa na tom istom mieste odohral Matboj mladších.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom gratulujeme!

 

Matboj staších