Dve percentá

Podporte nás 2% dane!

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať 2% svojich daní našej neziskovej organizácii. Získané prostriedky použijeme na zlepšovanie kvality našich seminárov a rozvoj nových aktivít pre deti. Aj vďaka Vašim 2% sa budú môcť naďalej šikovné deti zúčastňovať našich sústredení za zvýhodnenú cenu.

Ak dane ešte neplatíš, aj tak nám môžeš pomôcť! Stačí, keď presvedčíš svojich rodičov alebo známych, aby nám venovali ich 2% dane.

Ako na to?

+ Ak ste zamestnanec, ktorému daňové priznanie podáva zamestnávateľ

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3 €).
 3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Tlačivo s predvyplnenými údajmi P-MATu si môžete otvoriť ako editovateľné PDF, prípadne stiahnuť ako ZIP súbor (niektoré prehliadače totiž nepodporujú editovanie PDF).
 4. Obe tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2018 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Ak ste v minulom roku vykonávali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, priložte ešte naviac k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

+ Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

 1. Vyplňte si daňové priznanie (typ A, typ B).
 2. Vypočítajte si 2% resp. 3% (ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3 €).
 3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi:P-MAT, n.o., nezisková organizácia, Ambroseho 2, 851 04 Bratislava, IČO: 31820832.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2018 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.)
 5. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

+ Ak ste právnická osoba

 1. Vyplňte si daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si 1% (2%) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 8 €).
  1. Ak ste v roku 2017, príp. do 31.3.2018 NEDAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať iba 1% z dane.
  2. Ak ste v roku 2017, príp. do 31.3.2018 DAROVALI financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môžete poukázať 2% z dane.
 3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi:P-MAT, n.o., nezisková organizácia, Ambroseho 2, 851 04 Bratislava, IČO: 31820832.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2018 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.
 5. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

 

Finančné prostriedky získané z 2% dane v roku 2017 použijeme na financovanie našich aktivít v roku 2018.

V roku 2017 sme 2% dane nečerpali, keďže v predchádzajúcom roku 2016 sme tieto zdroje nezískali z dôvodu administratívnej chyby. Uvádzame preto použitie 2% dane za rok 2016.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu a prejavenú dôveru. Ak sa Vám naše aktivity páčia, budeme radi, ak nám pomôžete šíriť informácie medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi, alebo nás podporíte finančne.

Ďakujeme!

Cover