Pikopretek 2017

Výsledky – tu

 

19. ročník bratislavskej matematicko – športovej súťaže PIKOPRETEK sa uskutoční vo štvrtok, 27. apríla 2017 11. mája 2017 Družstvá zo škôl bratislavského kraja si zmerajú svoje fyzické i mentálne sily.

Deti budú plniť zaujímavé matematické, logické a športové úlohy na rôznych stanovištiach v prírode na Železnej studienke v Bratislave, prechádzajúc pritom zaujímavým príbehom ako hlavní hrdinovia. Tri družstvá v každej kategórii, ktoré najrýchlejšie a najlepšie splnia úlohy na stanovištiach, odmeníme vecnými cenami. Pretekať budú družstvá v štyroch kategóriách:

  • 5 (pre žiakov 5. ročníka ZŠ),
  • 6 (pre žiakov 6. ročníka ZŠ a prímy OG),
  • 7 (pre žiakov 7. ročníka ZŠ a sekundy OG),
  • 8 (pre žiakov 8. ročníka ZŠ a tercie OG).

Účastnícky poplatok je 15 EUR za každé súťažné družstvo a školu môže na Pikopreteku reprezentovať najviac jedno družstvo v každej kategórii. Stiahnite si pozvánkuorganizačné pokyny o konaní Pikopreteku.

Prihláste svojich žiakov na Pikopretek už teraz. Prihlasovanie bude ukončené 31. marca, alebo skôr v prípade naplnenia kapacity.

Pripomeňte si minulý ročník Pikopreteku.