FyzIQ – súťaž z fyziky

Fyzikálna súťaž fyzIQ, ktorú organizoval P-MAT v minulých rokoch, je tento školský rok pozastavená. O zaujímavé fyzikálne úlohy však neprídeš – ak Ťa baví fyzika, zapoj sa do PIKOFYZu. Taktiež sa môžeš zapojiť do seminára Delfín, v ktorom nájdeš úlohy z rôznych oblastí prírodných vied.

PIKOFYZ

Fyzikálna súťaž pre šikovných žiakov 7.-9. ročníka (sekundy až kvarty). Ak sa chcete zapojiť, stačí vyriešiť niekoľko zadaných úloh, poslať cez internet alebo poštou organizátorovi a čakať na ďalšiu sériu. Hlavný rozdielom oproti fyzIQ je ten, že hodnotíme celý postup riešenia. viac info

Špecialitou PIKOFYZu sú sústredenia najúspešnejších riešiteľov, teda týždňové tábory vo februári a júni, na ktorých žiaci okrem zaujímavých prednášok z fyziky a experimentov zažijú zábavné hry a stretnú rovesníkov z celého slovenska.

DELFÍN

Pre žiakov 7.-9. ročníka a tercie, kvarty je tu sada piatich zaujímavých úloh, ktoré rozvíjajú všeobecný rozhľad žiakov v prírodných vedách a umožnia im porovnať si svoje vedomosti v týchto oblastiach s rovesníkmi z celého Slovenska. Všetky série sú zostavené s dôrazom na prepojenie jednotlivých prírodných vied. Riešenia sa odovzdávajú cez internet. viac info