Matematický expres – MatX

15. 2. 2017 prebehne už tretí ročník internetovej tímovej matematickej súťaže Matematický expres. Táto súťaž je určená pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií.

Štvorčlenné tímy žiakov si pri nej zmerajú sily pri počítaní matematických úloh s žiakmi z celého Slovenska a Česka. Súťaž robí atraktívnou najmä forma, kedy tím odpovedá vždy len na jednu práve zadanú úlohu. Zároveň je špecifický model bodovania, kde sú tímy odmenené za väčšie množstvo po sebe správne vypočítaných príkladov.

Podobnú, avšak prezenčnú, súťaž (Matboj) už spoluorganizujeme v Bratislave v jesennom termíne. Chceli sme však dať možnosť zasúťažiť si viacerým školám.

Druhý ročník súťaže prebehol 10. februára 2016. Zúčastnilo sa ho viac ako 300 štvorčlenných tímov z viac ako 80 škôl. Výsledky MatX-u 2016