Matboj

Matboj, celým názvom Jesenný Matboj Pikomatu a Riešok, je regionálna matematická súťaž pre žiakov druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií, ktorú organizujeme v spolupráci s matematickým seminárom Riešky.

Súťaž prebieha prezenčnou formou počas jedného dopoludnia. Úlohou družstiev je získať čo najlepšie hodnotenie v organizovanej hre, pričom postup v tejto hre závisí jednak od strategických a logických schopností, ale aj od počtu vyriešených príkladov, za ktoré získava družstvo ťahy v tejto hre. Vyhrať teda môže aj družstvo, ktoré nevyrátalo najväčší počet príkladov, ak sa mu podarí spraviť lepšie ťahy a rozhodnutia v hre.

photo15148162_464425362850_1713871_n

Úlohy v Matboji sú školského typu, ale aj netradičné, vyžadujúce tvorivý prístup, alebo obyčajný “sedliacky rozum”.

S akými cieľmi organizujeme Matboj:

  • pútavou formou motivovať deti k matematike
  • pútavou formou podporovať ich tvorivé a logického myslenie
  • rozvíjať spoluprácu vrámci tímu
  • umožniť žiakom porovnať si svoje vedomosti so žiakmi iných škôl.

Súťaží sa v oddelených termínoch pre starších (8. a 9. ročník ZŠ, tercia a kvarta OG) a mladších (5. až 7. ročník ZŠ, príma a sekunda OG). Vyhodnotenie aj ocenenie víťazov bude zvlášť pre každú kategóriu. Vecnými cenami budú odmenené družstvá, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach v každom ročníku.

DSC05802photo16

Bližšie informácie o nadchádzajúcom ročníku.

Na Vašu účasť sa teší za organizátorov
Michaela Ždímalová, P-MAT, n.o.
telefón: 0905 178 937