Aktivity

infografika_aktivity1

PIKOMAT PIKOFYZ Festival Fyzikálnych Filmov Khan Academy Pikopretek Matboj Mladý vedec

Aktivity P-MATu sú vo všeobecnosti zamerané na prácu s talentovanými deťmi v oblasti matematiky a fyziky.

Korešpondenčné semináre sú najstaršími aktivitami našej organizácie. V súčasnosti organizujeme súťaže: Pikomat a Pikofyz. Tieto súťaže sú pre žiakov druhého stupňa ZŠ z celého Slovenska.

Zároveň organizujeme regionálne aktivity ako: matematická súťaž Jesenný Matboj a matematicko-športová súťaž Pikopretek. Pravidelne sa zapájame aj do podujatia Noc Výskumníkov.

Úspešne sa adaptoval aj náš najmladší projekt Festival fyzikálnych filmov. Je to súťažná prehliadka žiackych filmov o fyzike.

Cieľom je pútavým spôsobom pritiahnuť deti a mládež k fyzike ako aj naučiť ich spracovávať tému zaujímavo prostredníctvom nových médií ako je video alebo animácia.

V rámci popularizácie prírodných vied sme sa zapojili do projektu Khan Academy, kde zabezpečujeme preklad učebných materiálov tohto projektu do slovenčiny.

Zoznam projektov a aktivít organizovaných v minulosti nájdete tu.

infografika_preco1

infografika_2012_1