Aktivity

infografika_aktivity1

PIKOMAT PIKOFYZ Festival Fyzikálnych Filmov Khan Academy Pikopretek Matboj Mladý vedec

Aktivity P-MATu sú vo všeobecnosti zamerané na prácu s talentovanými deťmi v oblasti matematiky a fyziky.

Korešpondenčné semináre sú najstaršími aktivitami našej organizácie. V súčasnosti organizujeme súťaže: Pikomat a Pikofyz. Tieto súťaže sú pre žiakov druhého stupňa ZŠ z celého Slovenska.

Okrem toho pripravujeme Kockaté víkendy a letné denné tábory.

Zároveň organizujeme regionálne aktivity ako: matematická súťaž Matboj a matematicko-športová súťaž Pikopretek.

Pripravujeme aj internetovú tímovú matematickú súťaž Matx.

Snažíme sa aj o popularizáciu prírodných vied a preto sa pravidelne zapájame do podujatia Noc Výskumníkov.

Zoznam projektov a aktivít organizovaných v minulosti nájdete tu.

infografika_preco1

infografika_2012_1