Archív pre Január, 2016

Podpora Iniciatíve slovenských učiteľov

Dobrovoľníci P-MAT, n.o. považujú za dôležité všetky aktivity, ktoré vedú ku kvalitnému a plnohodnotnému vzdelávaciemu procesu. Súčasťou vzdelávania je aj kvalitné školstvo a ľudia, ktorí v ňom pôsobia. To v prvom rade zahŕňa kvalitných a spokojných učiteľov a deti, ktoré majú z učenia sa radosť. Preto plne podporujeme učiteľov a [...]